Om oss

Musikkformidlingen skal ivareta musikernes interesser, samt sørge for en treveis kommunikasjon mellom arrangører, artister/band, og oss som formidlere. Musikkformidlingen ønsker å opprettholde verdien på musikere for å ivareta deres økonomiske interesser, like så som deres juridiske interesser.

Det er likevel viktig å ha en god dialog i den andre enden av tråden, nemlig med utesteder og arrangører. De skal også gjøre et levebrød ut av sine tilbud, så det er viktig å ha en fot i hver leir her.

Det er her Musikkformidlingen kommer inn. Vi skal nemlig være et bindeledd mellom alle partene, og ha synspunkter fra både musikkbransjen og utebransjen, for ikke å nevne de store arrangørene som lever av de litt større prosjektene.

I tillegg til dette ønsker vi å samle inn informasjon til vår database, til fordel for våre brukere. Informasjonen skal være av nyttig art og tilfredsstille alle typer behov.

Vi håper med dette at dere finner interesse av å være medlem hos oss, og vi ser derfor frem til et fremtidig samarbeid med dere.

Rock on! 😎🎸